MEDITATION

MEDITATION

SIT DOWN AND... JUST BE


På dette kursus vil du få grundig praktisk og teoretisk forståelse for en lang række teknikker i opmærksomt nærvær - eller mindfulness, som det populært kaldes. Du vil blive vejledt i, at vælge de tenikker, som fungerer bedst for netop dig og ikke mindst vil du blive støttet i at få indarbejdet en god meditationsrutine i din dagligdag.


Derudover vil du lære at bruge andre typer meditation, som er overraskende virksomme til, at udvikle dine evner til f.eks at tage beslutninger og være fokuseret,  kreativ, indfølende, energisk, indsigtsfuld og lykkelig.


Men hvad er meditation egentlig?


Du læser dette lige nu, fordi din hjerne er i stand til at  forudse, lokalisere og eliminere fare og til at vurdere, planlægge og gøre planerne til virkelighed. Uden disse evner ville der ikke eksistere ret mange mennesker og i hvert fald ikke blive udgivet hjemmesider.


Mennesket er en fantastisk konstruktion, som udover sine evner til at sanse verden og til kærlighed og indføling med andre væsner, også er i stand til at vurdere og forestille sig situationer, huske og planlægge. Umiddelbart er det oplagt, at formålet med disse evner er, at skabe et trygt, behageligt, ressourcefyldt liv, for at kunne opleve og forhåbentlig endda nyde det liv.


Men af forskellige grunde kan der komme til at ske det, at evnerne til at vurdere, huske og planlægge beslaglægger så meget af opmærksomheden, at de faktisk forhindrer det, de skulle sørge for: At vi kan opleve og nyde livet.


Vi har alle sammen behov for at bruge vores evner til at sanse, føle og mærke vores liv og til at føle samhørighed med andre væsner. Hvis de behov ikke opfyldes, bliver vi stressede; nedtrykte, ensomme, livslede og syge. Det er velkendt, at netop disse problemer er så ubredte i vores verden i dag, at det truer vores velfærd voldsomt, på trods af de trygge og ressourcerige omstændigheder vi har skabt for os selv. Vi er så effektive og dygtige, at vi ikke har overskud til at nyde godt af resultaterne af vores anstrengelser. Det står så slemt til, at stress bliver kaldt en epidemi. Vi er simpelthen nødt til at GØRE lidt mindre ved verden og VÆRE lidt mere i den.


Det er desværre nemmere sagt end gjort, selvom det umiddelbart lyder nemt - at lade være med at gøre noget...


Det er der flere grunde til.

Selve vores konstruktion gør, at det meste af vores opmærksomhed er viet til at opdage og undgå trusler. Det var praktisk i en verden fyldt med rovdyr, og selv om vi nu har anbragt os selv i toppen af fødekæden, så det ikke længere er nødvendigt, så fungerer vore hjerne stadig på samme måde. 

Vi har (heldigvis) en meget veludviklet evne til at tænke - det er selve grunden til, at vores art er så succesfuld. Men tankevirksomheden er indrettet sådan, at den er orienteret mod at vurdere, huske og planlægge. Det eneste vores tanker ikke kan gøre er, at acceptere dette øjeblik og opleve det præcis som det er.

Derfor er det livsnødvendigt, at være i stand til at slippe sine tanker ind i mellem og lade dem komme og gå uden at blive forstyrret af dem, så evnen til at være tilstede i sit liv kan komme til sin ret. Det kræver lidt øvelse, men det kan godt lade sig gøre, ligesom det kan lade sig gøre at lade være med at blive distraheret af f.eks. lyde. Man kan  ikke stoppe sine tanker, ligesom man ikke kan stoppe sine sanseoplevelser. Men man bestemmer faktisk selv hvornår man vil bruge dem, og hvis man ikke holder fast i en tanke, forsvinder den hurtigt af sig selv igen.


En af grundende til, at det er svært for os at gøre dette er, at vi har vænnet os af med det. Siden vi var børn, har vi grundigt lært, at vores værdi ligger i det vi udretter. Det er ikke dygtigt og effektivt, bare at være til. Det er spild af tid. Når vi så opdager, at vi har negligeret et behov, som må opfyldes før vi kan være lykkelige, kreative, omsorgsfulde, nærværende mennesker, så skal vi til at øve os igen på det, vi godt kunne fra starten.


En anden grund er, at det ikke nødvendigvis er behageligt at være opmærksomt nærværende. Når vi mærker os selv, mærker vi hvordan vi har det. Og hvis vi ikke har det godt, så mærker vi også det. Det er jo afgørende at kunne mærke, for at kunne tage de rigtige beslutninger for sig selv. Men det  betyder, at det kræver både mod og overskud at turde være tilstede i sit liv. Hvis man ikke har det optimalt, er det nemmere på kort sigt, at undgå at mærke efter. Det kan man undgå på mange måder, f.eks ved at bedøve sig med sanse-indtryk, oplevelser eller medikamenter, eller ved altid at være i gang med noget andet. På længere sigt virker den strategi dog som bekendt ikke så hensigtsmæssigt. Udover at det bliver svært at træffe de bedste beslutninger, så bedøver man samtidig sin livsglæde og sin indføling med andre mennesker.


Selvom det til tider kan være både smertefuldt og besværligt, så betaler det sig, at være så opmærksom og nærværende som muligt. I det øjeblik du opmærksomt oplever alle de indtryk du har lige nu - uden at vurdere dem, uden at sammenligne dem med noget andet, uden at huske, planlægge eller beslutte noget – i det øjeblik mærker du dit liv.  Det øjeblik indeholder al din lykke, din livsglæde, dine oplevelser – alt det du vil tænke tilbage på, på dit dødsleje. Det øjeblik er det eneste der egentlig findes, det eneste tidspunkt noget nogensinde sker: Lige nu.


Meditation handler først og fremmest om, at øve sig i at være tilstede i det øjeblik. Så tit og så længe som muligt. Der findes utallige redskaber til at øve sig i det og det bliver nemmere og nemmere med øvelsen. Alle kan gøre det, for det handler som sagt bare om, at lade være med at arbejde aktivt på at forhindre sig selv i det. Men det kræver en indsats.


En historie fortæller, at der engang kom nogle mennesker til en indsigtsfuld mand og bad ham om at lære dem at meditere. Han kiggede på dem og sagde: ”OK. Sit down and... just be.”


Prøv det engang.


Hvis du også oplever, at tankerne meget hurtigt stjæler din opmærksomhed, så er meditation noget for dig.

På dette kursus vil du i praksis få lejlighed til at afprøve en række forskellige teknikker til at øve sig i at være til, som du kan prøve af og vælge hvad der virker bedst for dig lige nu. Teknikkerne er hentet fra forskellige traditioner og udvalgt udfra det ene kriterie, at undertegnede synes, at de er brugbare og effektive. Nogle af dem er nye, nogle er afprøvede og finpudsede gennem tusindvis af år. Nogle har rod i større kulturelle eller religiøse systemer, men de virker også fint uden for deres oprindelige sammenhæng.


Det er med meget stor respekt for  de enkelte traditioner og deres egenart, at jeg konstaterer, at på trods af deres forskelligartede baggrund, er formålet med dem alle at bringe mennesket føling med sit liv og sine evner til lykke og kærlighed – for med disse evner at gøre verden til et smukkere sted at være.


Meditation VIRKER.

Ikke bare tusindvis af års erfaring fra andre dele af verden end vores, men også den moderne videnskab kan konstatere, at det at meditere medfører et lykkeligere liv. Det påvirker simpelthen din hjerne helt fysisk, så den begynder at fungere på en mere hensigtsmæssig måde.

Hvis du giver dig selv mulighed for det, tilbyder disse teknikker dig ro, harmoni og balance, større glæde ved dit liv, bedre indføling med andre mennesker og forbedrede evner til at tage de bedste beslutninger for dig selv. Du vil opdage, at lykke ikke er afhængig af nogen ydre omstændigheder. Man kan godt blive lykkelig ved f.eks. at vinde i lotto, være forelsket, spise chokolade eller tage stoffer. Men denne form for lykke er altid midlertidig - når chokoladen er spist, pengene brugt eller kæresten gået er den væk igen. Den form for lykke, som du opdyrker når du mediterer, er derimod både bestandig og stærkere. Den holder, ligegyldigt hvad der sker. Det er fuldt ud muligt at være lykkelig, selvom man er ude for ubehagelige eller uheldige omstændigheder.

Men det kræver en indsats. Først skal du øve dig i at gøre noget, som du sandsynligvis ikke har gjort særlig meget i mange år. Så skal du skabe en rutine for dig selv, så du bliver ved med at gøre det på trods af den modstand du ganske sikkert vil møde hos dig selv. Derfra vil virkningen af din meditation begynde at brede sig ud i resten af dit liv.


Du kan roligt regne med, at det kan betale sig at gøre denne indsats, men det vil ikke altid være behageligt at gøre det. I begyndelsen kan du opleve at blive overvældet af følelser når du mediterer. Måske begynder tårer at trille ned ad dine kinder lige pludselig. Det er bare et sundt udtryk for, at du får renset ud i følelser, som du har gemt i kroppen tidligere, fordi du ikke har orket at forholde dig til dem da de opstod. Du vil opleve en lettelse og større energi efter sådan nogle oplevelser, men det kan godt være overvældende og lidt skræmmende når det står på. Andre gange vil du opleve, at det er overraskende svært at meditere. Du vil kede dig og måske føle modvilje mod det. For slet ikke at tale om, hvor mange undskyldninger du vil opleve dig selv finde på, for ikke at sætte dig ned og gøre det. Andre gange kan du opleve en stor fred og tilfredsstillelse, måske endda lykkesus under meditationen.


Alle disse oplevelser er helt normale og det er vigtigt at holde fast i, at man ikke kan være dårlig eller god til at meditere. Selve princippet i meditation handler om, at lade være med at gøre sig umage med at være anderledes end man allerede er. At acceptere og mærke det som er, uden at ville ændre det.

Når det er sagt, så er det klart, at det bliver nemmere med øvelsen. Du kan tænke på det som en muskel du skal træne op – det er svært og hårdt i starten, men det bliver nemmere når musklen begynder at blive stærkere. Når den så er blevet stærk, så skal du blive ved med at holde den vedlige; tre gange i fitness-centret vil ikke gøre en kæmpe forskel resten af dit liv.


Med øvelsen vil du få nemmere ved at meditere og du vil blive mere og mere motiveret for at blive ved, når du mærker virkninger for dit liv og dit velvære. Jo mere regelmæssigt du gør det, jo større og hurtigere virkning.


Opmærksomt nærvær - ”mindfulness”

Det første skridt i enhver form for meditation er, at øve sig i en tilstand som  i sig selv uvurderligt værdifuld. Tilstanden, og teknikkerne til at opnå den, er de seneste år blevet populære i vores del af verden under navnet ”mindfulness”.  I andre traditioner har den fået andre navne, men det handler om det samme; at øve sig i opmærksomt nærvær. Altså at holde opmærksomheden nærværende, frem for at lade den flyde rundt efter de tanker der dukker op.


Denne form for meditation er blevet voldsomt populær de seneste år i vores del af verden, fordi den er så virksom som middel mod følgevirkningerne af stress. Men der findes mange andre typer af meditation, som er lige så interessante og effektfulde på andre måder. Det vil du alt sammen få rig lejlighed til at lære om på dette kursus.


Læs evt også kronikken "Meditation er ikke et turbobrændstof for stressramte", som jeg skrev for Information i januar.LEV HELT


Ingemannsvej 3, 1964 Frb C


og


Torupvejen 156 3390 Hundested
Mail: post@levhelt.dk


Tlf: 22430322Stifter, indehaver og ansvarshavende: Metta Myrna