MEDITATION
 
 
 
 
 

MEDITATION

Det er blevet moderne at meditere. Da jeg for 10 år siden for første gang skrev om, hvad det vil sige at meditere, var der jævnligt deltagere på mine kurser, som fortalte, at de holdt det hemmeligt for deres omgangskreds, at de gjorde det, af frygt for, at de skulle blive dømt som underlige hippier, fordi de andre ikke anede, hvad det det vil sige at meditere. Dengang var opgaven for mig bare at forklare, hvad meditation egentlig handler om. I dag, hvor det i mange kredse er blevet et status-symbol at meditere og hvor folk i hobetal bliver henvist af deres læge til meditationskurser på grund af stress-symptomer,  er min opgave snarere blevet at forklare, hvad meditation IKKE handler om.


I takt med, at vi i vores samfund har indlemmet meditations-teknikkerne som et anerkendt redskab, har vi også fortolket dette redskabs mål udfra vores grundlæggende effektivitets-begreber. Meditation er over en bred kam blevet en teknik, til at maksimere ydeevnen, både for virksomheder og for den enkelte. Men i denne fortolknings-proces risikerer vi at gå glip af selve potentialet i praksissen.


Meditation er IKKE at være effektiv. I hvert fald ikke i den forstand, som vi almindeligvis definerer effektivitet.


Jeg hørte engang en historie om et firma, hvis medarbejdere havde en meget høj sygerate. Firmaet hyrede derfor en meditations-lærer til medarbejderne, i håb om, at det ville nedbringe sygemeldingerne. Resultatet blev, at medarbejderne, efter at de begyndte at meditere, sagde deres job op. Forskellen mellem firmaets forventninger til meditations-kurset og den reelle virkning illustrerer - efter min mening - rigtig godt dilemmaet mellem, hvad meditation faktisk kan, og hvad mange i dag forsøger at bruge den til.


Lever du et liv, hvor du konstant yder dit yderste og præsterer maksimalt, er der en temmelig høj risiko for, at du gør det på bekostning af dine personlige basale behov. Vi har alle sammen behov for at sove omkring 8 timer hver nat. Hvis ikke vi gør det, fungerer vores system ikke optimalt og det vil vise sig i for af en række konsekvenser i vores dagligdag. På samme måde vil vi opleve konsekvenser, hvis vi ikke får opfyldt vores behov for, at være nærværende i vores liv. Hvis vi går for meget på kompromis med vores inderste ønsker om, f. eks.  at være der for vores familie og  at yde omsorg i vores arbejde, vil konsekvensen være, at vi oplever tomhed og meningsforladthed. Hvis ikke vores nervesystem løbende får pauser, hvor vi bare mærker vores liv, vil det brænde sammen og afstedkomme konsekvenser som søvnløshed, hukommelses-svigt, angst, depression eller diffuse smerter.


Når et individ i sådan en situation ikke kan leve op til de krav der stilles om effektivitet, er det ikke individet der er problemet, det er kravene. Og problemet KAN både løses og forebygges med meditation. Men forsøger man at bruge det til, at blive bedre til at leve op til de absurd høje krav, har man fat i den gale ende.


Vores nervesystem er ikke gearet til at være i højeste beredskab det meste af tiden, sådan som de fleste af os lever i dag. Og på trods af de indiskutabelt fantastiske egenskaber ved vores analytiske tankevirksomhed, er den hverken den eneste eller mest værdifulde evne, vi har som mennesker. Til gengæld forhindrer den os i, at få adgang til vores andre evner: Vi kan ikke være kreative, kærlige og lykkelige, imens vi er i gang med at tænke på noget andet.


Vi har opøvet vores produktive effektivitet helt ud til grænsen for, hvad vi (og planeten) kan overleve, så når vi rækker ud efter meditation for at få hjælp til konsekvenserne, er vi nødt til at slippe forestillingen om, at vores eksistensberettigelse ligger i det vi kan udrette ad den vej.


Meditations-teknikkerne, som er udviklet gennem tusindvis af års seriøse studier i det menneskelige sind, handler i bund og grund om, at give rum til vores systems fulde potentiale, ved at VÆRE, frem for at GØRE. At give os selv og livet tilladelse til at have værdi, simpelthen fordi vi eksisterer, forud for hvad vi kan præstere, har en umådelig værdi for vores evne til at udfolde vores gave til verden og dermed til at være lykkelige.


Så meditation er IKKE en teknik til at blive bedre til gøre. Tværtimod. Du er allerede ufattelig øvet i at gøre. Det er en teknik til at være. At være den du allerede er. Uden at tage stilling, uden at huske, uden at planlægge,


Meditation går ud på at opøve evnen til at mærke. Sagt på en anden måde; når du mediterer, øver du dig i, at lade være med at gøre noget andet. Når du kan det, tager du beslutninger baseret på dine egentlige behov, du får inspiration, er kreativ, elsker og oplever dit liv. Det er muligvis ikke det mest effektive set fra et vækst-perspektiv i et industrialiseret samfund, men det er det mest meningsfulde og sundeste, du kan gøre som menneske.

<3


HER KAN DU SKRIVE KOMMENTARER ELLER SPØRGSMÅL TIL INDLÆGGET

LEV HELT


Ingemannsvej 3, 1964 Frb C


og


Torupvejen 156 3390 Hundested
Mail: post@levhelt.dk


Tlf: 22430322Stifter, indehaver og ansvarshavende: Metta Myrna